Černé jezero

Černé jezero je největším a nejhlubším jezerem Šumavy. Drží absolutní primát se svými 18,4 ha a hloubkou 39,8 m. Zároveň je ale také nejníže položeným jezerem, leží 1008 m. n. m. Stejně jako jeho ostatní šumavští sourozenci vzniklo ve čtvrtohorách, kdy některé zdejší svahy pokrývaly ledovce.

Po ústupu doby ledové zůstaly zahloubené pánve - kary. Kar Černého jezera je zahlouben do svorového podloží Jezerní hory, s 1348 m.n.m. nejvyššího vrcholu Železnorudské hornatiny. Na stěně exponované k severu rostou arktoalpinské rostliny. Žijí zde vzácné druhy bezobratlých. Jezero leží uvnitř přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, vyhlášené již roku 1911 tehdejším majitelem zdejšího panství knížetem Hohenzollernem.